EPD International AB

Det internationella EPD-systemet är ett informationssystem som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

  1. Startsida
  2. Om oss
  3. Dotterbolag
  4. EPD International AB

Miljövarudeklarationer för varor och tjänster

Behovet av kvalificerad miljöinformation ökar snabbt i takt med en stigande medvetenhet om miljöpåverkan från varor och tjänster under hela livscykeln. För att möta informationskrav från olika intressenter vill många företag kunna beskriva sina produkters miljöpåverkan. Genom EPD-systemet har de möjligheten att göra detta på ett trovärdigt sätt.

Syftet är att ge relevant, kvalitetssäkrad och jämförbar information om varors och tjänsters miljöprestanda i så kallade miljövarudeklarationer, EPD:er (Environmental Product Declarations).

Kvinna skriver på papper

EPD för miljöanpassad upphandling

Ett av de kanske viktigaste användningsområdena för EPD:er är en miljöanpassad upphandling. Många tillverkare, försäljare och inköpare behöver i ökad utsträckning underlag till grund för sakliga bedömningar och rättvisa jämförelser av vad varor och produkter innehåller, och vilka miljöproblem dessa orsakar i ett livscykelperspektiv. Många konsumentprodukter har numera också EPD:er, exempelvis är livsmedel och el två av de största produktgrupperna med EPD:er.

Möte vid dator

Information om produkters klimatpåverkan

Alla miljövarudeklarationer granskas och verifieras av en oberoende tredje part innan de blir godkända och publicerade på environdec.com. Systemet ger även organisationer möjligheten att ge information om produkters klimatpåverkan i form av klimatdeklarationer. En miljövarudeklaration kan också innehålla annan värdefull information, exempelvis företagets miljöarbete eller arbetet med socialt ansvarstagande.

Olika länders flaggor

EPD – ett internationellt system

Sverige har länge varit ett föregångsland i kommunikationen av produkters miljöprestanda. Sedan 1998, då EPD-systemet lanserades, har intresset från olika länder ökat och därmed har det successivt omformats till ett internationellt system. Idag finns EPD:er registrerade från 45 länder i världen.

Kvinna på kontor

IVL:s ansvar för EPD-systemet

IVL tog över verksamheten i det internationella EPD-systemet 2014 när Miljöstyrningsrådet avvecklades. Regeringen sökte en ny stabil och oberoende aktör som kunde förvalta systemet. IVL har ända sedan 90-talet varit starkt drivande i den internationella utvecklingen av ISO-standarder och livscykelanalyser (LCA).

Kontakta oss på EPD

Porträtt på Sebastiaan Stiller

Sebastiaan Stiller

VD

Gustav

Gustav Sandin

Teknisk LCA/PCR-support

EPD-logga

Mer information om EPD

Läs mer om det Internationella EPD®-systemet på environdec.com. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om IVL:s arbete med miljövarudeklarationer, EPD:er.

I vår så kallade One stop shop har vi samlat verktyg för hållbar byggande.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.