1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-02-11] Film om miljörättigheter sprids i Kina
Nyhet | 2015-02-11

Film om miljörättigheter sprids i Kina

I projektet EGP-Guizhou arbetar IVL med att förbättra människors miljörättigheter i Kina. En viktig del i arbetet handlar om att öka medvetenheten om miljölagstiftningen och vilken hjälp som finns att få när miljöskador uppstår. En informationsfilm om detta har nu tagits fram och sprids till allmänheten och statliga företrädare för det juridiska systemet.

– Att höja medvetenheten och kunskapsnivån kring miljörättsliga frågor både hos allmänheten och hos lokala myndigheter, jurister och ideella organisationer är väldigt viktigt. Det behövs för att kunna skapa en rättvis och effektiv miljöförvaltning i landet, säger Mikael Olshammar, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet som intervjuas i filmen.

IVL leder projektet i den kinesiska provinsen Guizhou i Kina. Det är en del av EU-China Environmental Governance Programme (EGP) och finansieras av Europe Aid. Förhoppningen är att informationsfilmen ska få fler att utnyttja sina juridiska rättigheter när miljöskador uppstår. En tidigare undersökning som IVL gjort visar att en stor del av befolkningen i Guizhou är oroad över den rådande miljösituationen, men få vet vilka rättigheter de har och det är svårt att driva miljömål.

Projektet EGP-Guizhou har tidigare tagit fram en praktiskt inriktad handbok för juridisk rådgivning om miljörättigheter för allmänheten och en utbildningshandbok för miljöjurister. IVL har också deltagit i kunskapsuppbyggnaden hos ett miljöskadecenter som har etablerats i Guizhou och där genomfört en fallstudie rörande riskbedömning av föroreningar vid en nedlagd kolgruva.

Se filmen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta: 
Mikael Olshammar, mikael.olshammar@ivl.se , tel. 010-788 65 08

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev