1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-03-12] Mistra Carbon Exit-veckan: fyra frukostwebbinarier om klimatomställningen
Nyhet | 2021-03-12
mistra carbon exit programbild

Mistra Carbon Exit-veckan: fyra frukostwebbinarier om klimatomställningen

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit närmar sig slutet av sin första fas. Under fyra frukostwebbinarier den 16–19 mars samlar programmet forskare, myndigheter och branschaktörer för att presentera och diskutera den senaste forskningen och utvecklingen inom områdena bygg, infrastruktur, transporter samt beteende och styrmedel.

– Mistra Carbon Exit-veckan är ett bra tillfälle att få en överblick av vad som händer på klimatområdet i både forskningen och i omvärlden, säger Lars Zetterberg, forskare och programchef Mistra Carbon Exit.

Frukostwebbinarierna startar på tisdagen med temat klimatneutralt byggande. Utöver forskare och branschaktörer deltar även Stefan Nyström, chef för klimatavdelningen på Naturvårdsverket. Onsdagens tema är klimatneutral infrastruktur och deltar gör bland andra Håkan Johansson från Trafikverket och Birgitta Govén på Byggföretagen.

– Det är glädjande att intresset för klimatarbete och minskade utsläpp inom bygg- och anläggningssektorn har ökat kraftigt under senare år. Det finns stora möjligheter att minska klimatpåverkan. I forskningen har vi fokus på utsläpp längs hela värdekedjan, från produktion av basmaterial till färdig väg eller byggnad, säger Filip Johnsson, forskare och biträdande programchef.

Nollutsläpp från personbilstrafiken är temat för torsdagens webbinarium med föredrag och panelsamtal om elektrifiering, självkörande bilar och delningstjänster. Deltar gör bland annat Frances Sprei från Chalmers samt sakkunniga på Naturvårdsverket och Volvo Cars.

På det avslutande webbinariet samtalar de tre forskarna Victoria Wibeck från Linköpings universitet, Anna Kadefors, KTH och Åsa Löfqvist, Göteborgs universitet om drivkrafterna och utmaningarna med att gå före i klimatfrågan, med kommentar från Svante Axelsson på Fossilfritt Sverige.

Webbinarierna sänds live från en studio i Göteborg och är kostnadsfria.

För mer information, kontakta:
Lars Zetterberg, lars.zetterberg@ivl.se, tel. 010-788 65 57
Helena Larsson, helena.larsson@ivl.se, tel. 010-788 68 23

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev