1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-03-19] Ont om alternativ till fossilbaserad plast i byggsektorn
Nyhet | 2021-03-19
Elektriker

Ont om alternativ till fossilbaserad plast i byggsektorn

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige använder omkring 260 000 ton plast varje år, vilket gör sektorn till den näst största användaren efter förpackningsindustrin. Större delen av plasten är tillverkad av fossil olja och förbränns när den har blivit avfall, vilket leder till utsläpp av växthusgaser. En ny lättläst rapport ska inspirera till ökad användning av biobaserad och återvunnen plast som ett sätt att minska byggsektorns klimatpåverkan.

Rapporten har kartlagt ett urval av olika kategorier av byggprodukter för att identifiera alternativ av biobaserad eller återvunnen plast.

– Tyvärr är det uppenbart ont om byggprodukter av biobaserad och återvunnen plast. Det är dessutom ofta svårt att hitta detaljerad information, till exempel på tillverkares och leverantörernas hemsidor, säger Anna Fråne på IVL Svenska Miljöinstitutet, som har lett arbetet med rapporten.

Kol är huvudbeståndsdel i all plast. Konventionell plast är tillverkad av kol från olja och naturgas medan biobaserad plast görs av kol från förnybara källor, främst kolhydratrika grödor som majs och sockerrör, men även från skogsavfall och vegetabiliska oljor. Det finns biobaserade motsvarigheter till de flesta av de vanligaste fossilbaserade plasttyperna som används inom byggsektorn, men ändå är det svårt att hitta exempel på användning i just byggprodukter.

Bästa utbudet finns för golv- och väggmattor

Kartläggningen omfattar sex produktgrupper där mycket plast används: rör, isolering, golv- och väggmattor, fukt- och väderskydd, fönster och dörrar samt elinstallationer.

Det bästa utbudet av både biobaserade och återvunna alternativ finns för golv- och väggmattor, enligt rapporten. För elinstallationer samt fönster och dörrar hittades inga biobaserade alternativ.

– Rapporten gör dock inte anspråk på att vara heltäckande, det kommer nya produkter på marknaden hela tiden, men för vissa produktgrupper var det betydligt svårare att hitta alternativ än för andra, säger Anna Fråne.

En guide med handfasta tips

Rapporten fungerar som en guide och listar ett antal alternativa produkter. Den ger också handfasta tips på vad de som arbetar inom byggbranschen kan göra åt att fossilbaserad plast hamnar i byggnader.

– Ställ frågor till tillverkare och leverantörer om produkterna innehåller biobaserad eller återvunnen plast. Fråga också hur stor andel som är återvunnen eller biobaserad plast i produkten, vilken typ av återvunnen plast som används och vilka råvaror som den biobaserade plasten har tillverkats av. Det är första steget för att påverka så att plastanvändningen i branschen förändras, säger Anna Fråne.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Naturvårdsverket och har genomförts av SMED, Svenska Miljöemissionsdata, som är ett samarbete mellan IVL, SCB, SLU och SMHI.

Ladda ner rapporten: Plast i byggsektorn – en kartläggning av biobaserade och återvunna alternativ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Anna Fråne, anna.frane@ivl.se, tel. 010-788 67 41

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev