1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-03-19] Sweboats miljöpris till Melissa Feldtmann – tillsynsinsats blev starten för fritidsbåtsbranschens miljöprogram
Nyhet | 2021-03-19
Melissa Feldtmann får Sweboats miljöpris

Hanse Thorslund, Allt för sjön, Mats Eriksson, Sweboat, Göran Gross, Dyvik Marina/Sweboat, och Melissa Feldtmann.

Sweboats miljöpris till Melissa Feldtmann
– tillsynsinsats blev starten för fritidsbåtsbranschens miljöprogram

Båtbranschens riksförbund Sweboat delar ut sitt miljöpris för 2021 till IVL:s medarbetare Melissa Feldtmann, för hennes betydelsefulla insatser för att minska båtlivets avtryck i miljön. Det var under åren som miljöinspektör i Österåkers kommun som Melissa Feldtmann tillsammans med hamnarna och Sweboat arbetade fram ett miljöprogram som idag är vägledande för båtbranschen.

– Det känns jättekul att ta emot det här priset. Kunskapsläget går fort framåt nu. Här i Stockholmsregionen har de flesta marinor och båtklubbar riskinventerats och arbete pågår för ta bort gammal farlig båtbottenfärg på ett sätt som inte skadar miljön. Många hamnar och båtägare ställer om och slutar använda båtbottenfärger för att undvika att förorena marken och vattnet ytterligare, säger Melissa Feldtmann.

Som miljöinspektör i Österåkers kommun ansvarade Melissa Feldtmann för tillsynen av förorenade områden, däribland ett 20-tal småbåtshamnar. Det var under dessa år som hon genom tillsyn och informationsinsatser arbetade tillsammans med hamnarna och Sweboat för att utveckla småbåtshamnarnas egenkontroll så att de kunde ta kontroll över miljöriskerna för sina verksamheter.

– Sweboat har genom sitt miljöprogram tagit fram checklistor, egenkontroll mallar och håller utbildningar till sina medlemmar. Svenska båtunionen gör också ett stort arbete för att minska båtlivets avtryck genom informationsinsatser och havstulpanvarningen. Stockholmsmässan håller på att ta fram hållbarhetsmål som ska genomsyra båtmässan nästa år, så jag skulle vilja säga att bollen är i rullning och den rullar allt snabbare. Inom fem-tio år tror jag att branschen kommer att vara helt förändrad och mycket mer miljöneutral, säger Melissa Feldtmann.

Sedan augusti 2020 är Melissa Feldtmann anställd på IVL Svenska Miljöinstitutet där hon arbetar som projektledare och miljöspecialist inom förorenade områden och miljöfarliga verksamheter. Under våren kommer hon tillsammans med andra miljöexperter på IVL att hålla en workshop om båtbottenfärger och förorenade hamnar.

– IVL vill gärna sätta den här föroreningsfrågan på agendan eftersom den kan göra stor skillnad för vår miljö. Workshopen kommer bland annat att handla om hantering och insamling av båtbottenfärger och förorenad jord som innehåller av höga halter biocider, och hur det kan göras på ett ansvarsfullt sätt, säger Melissa Feldtmann.

En stor utmaning är att få till en hållbar avfallshantering så att metallerna i de gamla båtbottenfärgerna och den förorenade marken kan återvinnas och saneringskostnaderna kan hållas till en rimlig nivå.

Ewa Lind är chef för gruppen Urban Markanvändning på IVL.

– Vi är jätteglada för att ha rekryterat Melissa. Hennes expertis och erfarenheter inom förorenade områden gör att vi kan växla upp miljöarbetet för att snabbare nå målen om ett hållbart samhälle. IVL har arbetat med utvecklingsfrågor och forskning inom båtbranschen tidigare, men nu får vi ökade möjlighet att bredda vår verksamhet, säger hon.

För mer information, kontakta:
Melissa Feldtmann, melissa.feldtmann@ivl.se, tel. 010- 788 65 37
Ewa Lind, ewa.lind@ivl.se, tel. 010- 788 67 05

Sweboats miljöpris

Sweboats miljöpris tilldelas varje år en person, organisation eller ett företag som har gjort en bra och betydelsefull insats på miljösidan kopplat till båtlivet. Motiveringen till att Melissa Feldtmann får årets pris lyder:

”Miljöinspektören från Österåkers kommun som väckte en sovande båtbransch till ett uttalat miljöengagemang och uppbyggnaden av ett omfattande miljöprogram. Genom stöd, råd och vid seminarier har Melissa på ett initierat och sakkunnigt sätt ledsagat branschen till ett tydligt proaktivt miljöengagemang med syftet att minska båtlivets avtryck”.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev