1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-11-04] COP27: "Progressiva länder måste göra allt för att påminna om ambition och 1,5 grader"
Nyhet | 2022-11-04
FN-möte om klimatet

COP27: "Progressiva länder måste göra allt för att påminna om ambition och 1,5 grader"

Den 6 november inleds det internationella klimattoppmötet COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten. På årets möte förväntas fokus ligga på anpassning och hur man minska sårbarheten mot ett förändrat klimat. Länderna ska också förhandla om utformningen av det arbetsprogram för utsläppsminskningar som etablerades vid COP26 förra året.

– Förhoppningen är att arbetsprogrammet ska bidra till att länder höjer sina nationella klimatambitioner för att tillsammans kunna nå Parisavtalets långsiktiga mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, säger Kenneth Möllersten, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och klimatförhandlingsexpert.

Han tror det blir en utmaning med det egyptiska ordförandeskapet att hålla önskvärt fokus på utsläppsminskningar, eftersom andra frågor som klimatanpassning och finansiering kommer att prioriteras.

– Sverige behöver trycka på om att ambitionsgapet inte är stängt än. Överhuvudtaget måste progressiva länder göra allt för att påminna om ambition och 1,5 grader, alla viktiga skrivningar från Glasgow Climate Pact måste försvaras och upprepas, säger Kenneth Möllersten.

Med ländernas nuvarande klimatplaner kommer utsläppen att minska med mindre än 1 procent år 2030, enligt en ny FN-rapport. Men för att nå 1,5-gradersmålet, krävs en minskning med 45 procent.

– Utsläppen behöver minska snabbt, men tyvärr ser vi inte att de gör det nu. De klimatpolitiska beslut som kommer fattas under de kommande åren kommer vara avgörande för hur mänskligheten lyckas få ner utsläppen vilket i sin tur kommer få konsekvenser för kommande generationer. Därför är det viktigt att länderna inte ser COP27 som ett mellanår utan ökar ansträngningarna, säger Lars Zetterberg, forskare på IVL och programchef för Mistra Carbon Exit.

Det positiva är att den gröna tekniken blir allt billigare och innebär affärsmöjligheter för industrin, menar Lars Zetterberg.

– Det finns en väldig kraft i det. Man kan med fog säga att det är industrin som driver den gröna omställningen, men det är viktigt att politiken ger industrin de rätta förutsättningarna så att den kraften kan frigöras. Sverige kan visa vägen med våra goda exempel, till exempel framställningen av grönt stål, batteriutveckling, fordon med nollutsläpp även i tillverkningsledet, skapandet av negativa utsläpp genom bio-CCS.

Som blivande ordförandeland i EU kan Sverige också föra EU:s talan och till exempel visa hur EU nu avvecklar sitt beroende av rysk gas och skyndar på införandet av förnybar elproduktion.

– EU:s klimatpaket Fit for 55 skulle, om det införs som det är föreslaget, innebära en ökad ambitionsnivå och snabbare minskning av utsläppen i industrin och energisektorn. Under Rysslands aggression mot Ukraina har EU visat på stor enighet och beslutsamhet. EU borde även kunna rikta det engagemanget när det gäller klimatfrågan, säger Lars Zetterberg.

Inför COP27-mötet har klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) sagt att Sveriges höga klimatambition ligger fast och att huvudbudskapen i förhandlingarna kommer att vara brådska och möjligheter. Samtidigt har den nya regeringen kritiserats för att fatta beslut som bedöms öka utsläppen istället för att minska dem. Bland annat ska inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel – den så kallade reduktionsplikten – sänkas till lägsta möjliga EU-nivå. Den nya regeringen har också föreslagit att reseavdraget för biltransporter ska behållas i sin nuvarande form och att schablonavdraget förstärks.

Bild på Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL.

– Det innebär att subventionerna för bilpendling i och kring storstadsregionerna nu kommer att öka i stället för att minska. Det är ett betydande bakslag för klimatarbetet som gör det svårare att nå transportsektorns klimatmål till 2030, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL.

Han menar att det kommande klimattoppmötet är viktigt för att sätta press på länder att presentera nationella åtaganden som beslutades i Glasgow.

– Mål är bra, men skarpa åtgärder är det som gör skillnad. Sverige kan visa på goda exempel hur omställning kan ske med i samarbete mellan näringsliv, samhället samt forskningen. Däremot gör man nog bäst i att ligga lågt med de senaste besluten från regeringen som nedläggning av miljödepartementet, sänkning av reduktionsplikten samt ändring av reseavdraget. Alla länder behöver öka sina klimatambitioner, men med de senaste besluten på transportområdet tar vi istället ett steg bakåt. Det finns självklart en risk att det minskar vår trovärdighet i det internationella klimatarbetet, säger Anders Roth.

Vid frågor, kontakta:
Kenneth Möllersten, kenneth.mollersten@ivl.se, tel. 010-788 68 79
Lars Zetterberg, lars.zetterberg@ivl.se, tel. 010-788 65 57
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev