1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-11-18] Toaletten – miljöutmaning och mänsklig rättighet
Nyhet | 2022-11-18
Wooden outhouse toilets with red heart in mountain landscape.

Toaletten – miljöutmaning och mänsklig rättighet

Miljarder människor runt om i världen saknar tillgång till rent vatten och säker sanitet. Sveriges avloppssystem har andra utmaningar och klarar bland annat inte av att rena bort vissa kemikalier och läkemedelsrester. Inför världstoalettdagen lyfter vi vikten av välfungerande avloppssystem.

Internationella toalettdagen är instiftad av FN och uppmärksammas den 19 november varje år. Syftet är att bryta tabun, prata om vatten och hygien, och uppmärksamma alla de människor som lever utan tillgång till fungerande toaletter och avlopp.

Linus Karlsson, expert på vatten, avlopp och mikroföroreningar på IVL, jobbar med flera projekt om hur reningsverken påverkar vattenmiljöer med organiska föroreningar såsom läkemedel och PFAS. Han är även koordinator för Svenska näringsplattformen med fokus på att öka näringsåtervinningen från avlopp. Inför världstoalettdagen ställde vi några frågor till honom om läget för toaletter och avlopp i Sverige och globalt.

Varför är det viktigt med välfungerande toaletter och avloppssystem?

– Välfungerande sanitetssystem kan se olika ut i olika delar av världen. I Sverige har vi centraliserade system där avlopp samlas in och behandlas i större reningsverk. I många fattigare länder är systemen decentraliserade och kan exempelvis bestå av latriner.

– Tillgång till välfungerande sanitetssystem är en mänsklig rättighet och förhindrar att sjukdomar sprids, minskar utsläpp av näringsämnen till vattenmiljöer och gör det möjligt att återvinna en del av de närings- och energiresurser som finns i avlopp.

Vad är utmaningarna med vatten och avlopp globalt?

– Idag saknar nästan hälften av jordens befolkning tillgång till fungerande säkra toaletter eller latriner. Bristen på tillgång gör att sjukdomar såsom kolera och tyfoidfeber sprids. Tillgång till sanitetssystem är en förutsättning för att många andra av de globala hållbarhetsmålen uppnås, exempelvis jämställdhet mellan kvinnor och män. Om det inte finns säkra sanitetssystem drabbas kvinnor och tjejer hårdast och utsätts för oproportionerliga risker och konsekvenser jämfört med män.

– En global trend är att fler och fler ansluts till kloaksystem och får vattentoaletter, men att reningsverk inte byggs ut i samma utsträckning. Detta kan leda till att övergödningsproblematiken i haven förvärras.

Hur ser situationen ut i Sverige och vilka utmaningar har vi med våra avloppssystem?

– I Sverige är tillgången praktiskt taget heltäckande men vi står också inför utmaningar eftersom avloppssystemen är föråldrade och i behov av enorma investeringar de kommande decennierna.

– I takt med att kunskapen om hur vi påverkar våra vattenmiljöer har ökat ser vi också att många av de organiska föroreningar, såsom läkemedel och PFAS-ämnen som idag inte renas bort i reningsverken, påverkar vattenmiljöerna negativt. Idag nyttjar vi heller inte de resurser som finns i avloppsvattnet till fullo, vilket är nödvändigt för att sluta kretsloppen för till exempel fosfor.

För mer information, kontakta Linus Karlsson, tel: 010 7886695

Läs mer om IVL:s arbete med vatten.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev