1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-11-22] COP27: Framsteg för klimaträttvisa men inte för utsläppsminskningar
Nyhet | 2022-11-22
Closing Plenary at COP27, Sharm el-Sheikh, Egypt.

Efter två veckors förhandlingar på COP27 enades länderna om en fond för skador och förluster. Foto: Kiara Worth, UNFCCC

COP27: Framsteg för klimaträttvisa men inte för utsläppsminskningar

Ett framsteg för klimaträttvisa men svagt vad gäller nya åtaganden för att fasa ut fossila bränslen och för att nå 1,5-gradersmålet. Så summeras resultatet av årets klimatmöte, COP27, i Sharm el-Sheikh Egypten, från flera håll.

Tidigt på morgonen den 20 november, två dagar efter utsatt tid, avslutades klimatmötet COP27 efter två veckors förhandlingar. Som ett av mötets stora framsteg ses den klimatfond som länderna kom överens om att inrätta för att stötta särskilt utsatta utvecklingsländer. Beslutet ingår i det som i klimatförhandlingarna kallas skador och förluster och innebär att världens rika länder ska betala fattigare länder för skador som orsakats av klimatförändringarna.

– Beslutet innebär en enorm seger för de länder som är mest sårbara för effekterna av klimatförändringarna, och en viktig milstolpe efter nära tre decenniers diskussioner om ekonomiskt stöd för att hantera förluster och skador, säger Kenneth Möllersten, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och klimatförhandlingsexpert.

Viktiga detaljer kring klimatfonden behöver fortfarande redas ut, som varifrån pengarna ska komma och om tillväxtekonomier och rika oljestater, vid sidan av ”utvecklade länder”, också ska bidra till fonden. Innovativa förslag på finansieringslösningar har förekommit, till exempel genom avgifter på fossila bränslen. En kommitté ska nu arbeta fram hur fonden ska fungera, när den ska träda i kraft och hur den ska finansieras.

Samtidigt som fonden ses som ett stort framsteg vad gäller klimaträttvisa kritiseras årets klimatmöte för svaga resultat när det gäller att minska utsläppen och användandet av fossila bränslen. Länderna är överens om att behålla Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till högst två grader över förindustriell nivå och att sträva efter högst 1,5 graders uppvärmning. Men för att nå målet krävs kraftiga utsläppsminskningar och det blev inga skärpningar i beslutstexterna vad gäller fossila bränslen.

För att nå 1,5-gradersmålet, krävs en minskning av utsläppen med 45 procent till 2030 jämfört med vart de är på väg med genomförda styrmedel i världens länder. Men om ländernas nuvarande klimatplaner genomförs kommer utsläppen endast att minska med fem procent år 2030, enligt en rapport från FN:s miljöprogram UNEP.

– Ett flertal länder och företag som producerar fossila bränslen bedrev ett intensivt arbete för att hindra varje ökad ambition att minska utsläppen, samt blockerade ett avtal om att inkludera alla fossila bränslen, inte bara kol, i formuleringar om vad som ska fasas ut. Tyvärr försvårar detta ytterligare att uppnå Parisavtalets mål att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader. Frustrationen bland företrädare för progressiva länder har varit stark över att många utvecklingsländer inte tillåter ett stort fokus på utsläppsminskningar, säger Kenneth Möllersten.

Han tycker samtidigt att det ur ett vidare perspektiv är värt att påpeka hur COP27 lyckades föra alla länder till bordet, få dem att diskutera och komma överens under en pågående global energi- och livsmedelskris, såväl som geopolitiska spänningar. Utanför FN-förhandlingarnas så kallade ”blå zon” pågick en mängd evenemang och möten under de två veckorna.

– Bland de frågor som gavs mycket uppmärksamhet märks diskussionen om och hur 1,5-gradersmålet ska kunna uppnås, hur metoder som kan ge ”negativa utsläpp” kan bidra till detta och hur företag kan gå före och visa vägen bland annat genom att medverka i frivilliga marknadsbaserade lösningar, säger Kenneth Möllersten.

Här finns de slutliga versionerna av alla officiella beslutstexter som överenskommits i Sharm el-Sheikh: Decisions taken at the Sharm El-Sheikh Climate Change Conference Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Kenneth Möllersten, kenneth.mollersten@ivl.se, tel. 010-788 68 79

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev