Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Avfallet ökar i framtiden — trots ökad återvinning
  En ny studie på framtida avfallsmängder som IVL har gjort tillsammans med Konjunkturinstitutet visar en kraftig ökning fram till 2030 - kanske med så mycket som 50 procent - om inte kraftfulla åtgärder och styrmedel sätts in.
 • | nyhet
  Begränsad tillgång på biogas drar ner klimatnyttan med gasbilar
  Tillgången på gasfordon ökar nu snabbare än tillgången på biogas. Om Sverige ska klara målet om tio procent fordon drivna på förnyelsebara bränslen år 2020 är det önskvärt med en omfattande utbyggnad av biogasproduktionen.
 • | nyhet
  Unik kartläggning av Botniabanans miljöpåverkan
  Hur stor blir den totala miljöpåverkan för en tågresa på Botniabanan sett ur ett livscykelperspektiv? IVL har i samarbete med Botniabanan och Banverket tagit fram certifierade miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er (Environmental Product Declarations), för den 19 mil långa järnvägen som ska stå klar i augusti i år.
 • | nyhet
  Svagt samband mellan miljöarbete och ekonomisk vinst
  Allt fler företag jobbar aktivt med gröna frågor, inte minst de stora multinationella bolagen, och många hoppas också att satsningarna ska löna sig i reda pengar. Men den direkta vinsten är svår att mäta, visar en ny IVL-studie.
 • | nyhet
  Fem nya avtal undertecknade vid Expo 2010 i Shanghai
  Under Stockholm Business Day (11 juni) på Expo 2010 i Shanghai tecknade IVL Svenska Miljöinstitutet avtal med tre kinesiska städer om fortsatt samarbete kring utveckling av miljölösningar medan IVL:s joint venture-företag SEC tecknade nya avtal med Wallenius samt Sala Roll Pump. IVL var tillsammans med Stockholm Business Region värd för evenemanget som inleddes av miljöborgarrådet Ulla Hamilton.
 • | nyhet
  Fyra miljoner kronor till ny arbetsmiljöforskning
  IVL-forskarna Bengt Christensson och Ann-Beth Antonsson har beviljats sammanlagt 4 128 000 kronor från AFA Försäkring.
 • | nyhet
  Annika Helker Lundström - ny styrelseordförande för IVL
  Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi, har idag valts till ny ordförande i IVL Svenska Miljöinstitutets styrelse. Hon efterträder Kjell Jansson, vd för Svensk Energi, som avgår efter 13 år som ordförande.
 • | nyhet
  Ny teknik och ändrad konsumtion kan ge mindre avfall
  För att analysera hur ekonomiska styrmedel kan påverka uppkomsten av framtida avfall har Konjunkturinstitutet och IVL Svenska Miljöinstitutet sammanlänkat en ekonomisk modell och en systemteknisk modell över avfallshantering i Sverige. Den övergripande slutsatsen är att det krävs kraftfulla ekonomiska styrmedel riktade mot hanteringen för att förebygga uppkomsten av avfall i samhället.
Nyhetsarkiv
Återställ