Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  ”Paris kommer leverera ett klimatavtal”
  Vi kommer att få ett klimatavtal i Paris– och det är en kombination av åtgärder som kommer att driva på förändringen. Det sa den svenska klimatambassadören Anna Lindstedt som deltog på ett klimatmöte i Washington som arrangerades av det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra Indigo.
 • | nyhet
  ”Ur ett demokratiskt perspektiv borde vi se mer till helheten”
  Kan ekosystemtjänster göra miljökonsekvensbeskrivningar mer demokratiska? Det är en frågeställning som IVL-forskaren Mikael Malmaeus undersöker. Idag tillåts verksamheter som exploaterar naturen om de följer givna miljökrav även om människor och ekosystem drabbas negativt. Kanske kan värdet av ekosystemtjänster bidra till att ändra denna beslutsordning.
 • | pressmeddelande
  Få företag betalar för miljövänliga transporter
  Få svenska företag betalar extra för miljövänliga transporter. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Av 125 företag är det bara 11 som idag betalar extra för att deras transportlösningar ska ge en mindre miljöpåverkan visar undersökningen.
 • | nyhet
  Mistra Indigo samlar till möte inför Paris
  Den 21 april arrangerar forskningsprogrammet Mistra Indigo tillsammans med svenska ambassaden i Washington och tankesmedjan Resources for the Future ett möte i Washington D.C. Fokus är på det kommande klimatmötet i Paris och de åtaganden länderna förväntas presentera där.
 • | pressmeddelande
  Strategisk agenda ska påskynda processintensifiering i svensk industri
  Med hjälp av processintensifiering kan både resurser och kostnader sparas. Nu har en ny strategisk forsknings- och innovationsagenda tagits fram för att påskynda användningen av processintensifiering i svensk industri.
 • | nyhet
  Följ luftkvaliteten i svenska storstäder på webben
  IVL Svenska Miljöinstitutet har inom två projekt finansierade av Vinnova och Naturvårdsverket skapat ett webbaserat system för att i realtid göra data för luftföroreningar i Sveriges tre största städer tillgängliga för allmänheten.
 • | nyhet
  Flera IVL-projekt med i utmaningsdriven innovation
  Återbruk i byggsektorn, god innemiljö och innovationer för effektiv återanvändning av textilier. Det är några av de sammanlagt sex projekten på IVL som nu får finansiering av Vinnovas program Utmaningsdriven innovation.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport: Så har olika styrmedel påverkat konsumtionen
  Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en sammanställning av ett trettiotal utvärderade styrmedel som syftar till att påverka hushållens konsumtion i en mer hållbar riktning. Kartläggningen visar att trängselskatter, miljöbilspremien och differentierad fordonsskatt varit framgångsrika styrmedel för att minska miljöpåverkan.
 • | pressmeddelande
  Klimatpåverkan från pellets – produktionsmetod och transportval gör skillnad
  Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har i en studie visat att utsläpp av växthusgaser kopplade till pellets skiljer sig åt ur ett livscykelperspektiv. Framförallt är det bränslet som används vid torkningen samt transportsätt och längd på transporten från fabrik till pelletsens användare som är avgörande. Generellt för studien kan sägas att pellets producerad i Sverige och i moderna anläggningar i Lettland, Kanada och Ryssland uppvisar de lägre utsläppen.
 • | pressmeddelande
  Omfattande forskning på sjöfartens effekter på Östersjön
  Nu startar det treåriga Bonusprojektet SHEBA som tar ett brett grepp om sjöfartens påverkan på Östersjön. Med tre miljoner euro i ryggen kommer forskningen bland annat ge svar på frågor om effekterna av undervattensbuller, spridningen av mikropartiklar och hur ekosystemen påverkas av en mer intensiv sjöfart.
Nyhetsarkiv
Återställ