Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  IVL sammanför fastighetsägare och mobilitetsföretag för minska klimatutsläppen
  En stor del av ett bostadsområdes klimatpåverkan kommer från de boendes resor. Nu intensifierar IVL arbetet med att få bostadsföretag i Stockholm att samverka med mobilitetsföretag för att minska klimatutsläppen.
 • | nyhet
  Bostadsrättsföreningar får hjälp att satsa klimatsmart
  Många bostadsrättsföreningar vill göra klimatsmarta satsningar, som solpaneler, elbilsladdare och andra hållbara lösningar. Men de kan ha svårt att hitta rätt leverantörer. Nu finns hjälp att få, åtminstone i Stockholms län.
 • | pressmeddelande
  Stora variationer i utsläpp från vedeldning
  Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar har stor betydelse för både klimat och hälsa. En viktig källa till utsläpp är hushållens småskaliga vedeldning. Att elda med för lite ved och strypt lufttillförsel ger högre utsläpp än normal eldning, liksom att använda fuktig ved. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport om spridning av mikroplaster från lekplatser och idrottsanläggningar
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket sammanställt kunskapsläget och tagit fram åtgärdsförslag för att minska spridningen av mikroplast från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek. Mätningar som IVL har gjort i dagvattenbrunnar nära lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi visar på höga halter av mikroplaster.
 • | nyhet
  Informationsfilm om elbilars miljöpåverkan
  Hur bra är batterier och elbilar för miljön? En ny informationsfilm som intresseorganisationen Power Circle har tagit fram tillsammans med Bil Sweden, Motorbranschens Riksförbund och IVL Svenska Miljöinstitutet reder ut grundläggande miljöaspekter kopplade till batterier.
 • | pressmeddelande
  Vattenbristen diskuteras på konferens
  De tre senaste åren har Sverige drabbats av svår torka och under rekordsommaren 2018 drabbades över hälften av landets kommuner av vattenbrist. IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH arrangerar nu en konferensdag om vattenbristen där problem och lösningar diskuteras.
 • | pressmeddelande
  Informationssajt ska minska kvicksilverutsläpp från tandläkarmottagningar
  Trots att amalgam har varit förbjudet som tandfyllnadsmaterial sedan 2009 läcker kvicksilver fortfarande ut i miljön från tandläkarmottagningar. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Praktikertjänst och Sweden Recycling tagit fram ett utbildningsmaterial för webben för att öka kunskapen och minska utsläppen.
 • | nyhet
  Trendbrott krävs för att klara vägtrafikens klimatmål
  Transportsektorn ger upphov till betydande koldioxidutsläpp. Till skillnad från privatbilismen, där styrmedel börjar ge viss effekt, går utsläppsminskningarna alltför långsamt på lastbilssidan. Det visar en rapport från Nordiska ministerrådet som IVL har medverkat i.
Nyhetsarkiv
Återställ