Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | pressmeddelande
  En mer hållbar klädkonsumtion med mindre slit och släng
  Hur ser framtidens hållbara värdekedjor för kläder ut? Det ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Högskolan i Borås och Profu ta reda på i ett nytt forskningsprojekt.
 • | nyhet
  Nya styrmedel utvecklas för återanvändbara takeaway-förpackningar
  Flergångslådor och pantsystem – kan det vara lösningar för att minska engångsplasten från våra take away-vanor? Hur får vi sådana system att fungera i praktiken? I ett antal workshops ska IVL utforska vilka åtgärder, samarbetsformer och eventuella innovationer som behövs för att tidigare pilottester för återanvändning av take away-förpackningar ska kunna skalas upp till ett nationellt system.
 • | nyhet
  Ny guide ska underlätta hållbar användning av plast
  Plast har många viktiga egenskaper och används överallt i samhället. Men mångfalden och de olika tillsatserna kan göra det svårt att både återanvända och återvinna viss plast. En ny guide som forskare vid IVL och Profu tagit fram för Naturvårdsverket samlar handfasta tips, råd och goda exempel om hur plast kan användas så hållbart och cirkulärt som möjligt.
 • | pressmeddelande
  Svenska hållbara lösningar fortsätter intressera omvärlden
  Demonstrationsplattformen Smart City Sweden visar upp det bästa Sverige har att erbjuda inom smarta och hållbara städer och välkomnar besöksdelegationer från hela världen. Det arbetet har resulterat i över 6500 besökare från närmare 100 olika länder och ett 20-tal nya studier och forskningsprojekt runt om i världen. Nu fortsätter uppdraget under 2022.
 • | pressmeddelande
  Svensk biogas kan ersätta stora mängder fossilt fartygsbränsle
  Inom några år kan det vara fullt möjligt för sjöfarten att byta ut fossilt fartygsbränsle, LNG, mot förnybar flytande metan från svenska biogasanläggningar. Med en kraftfull utbyggnad av antalet biogasanläggningar i Sverige går det att tiofaldiga den årliga produktionen av flytande biometan fram till 2045. Det visar ett forskningsprojekt som IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers genomfört.
 • | nyhet
  Jämställdhet måste vi jobba med året om
  Den internationella kvinnodagen är en viktig dag för att uppmärksamma att Sverige och världen fortfarande inte är jämställd. Men jämställdhet måste vi ha med oss året om och även i forskningsvärlden finns det jämställdhetsutmaningar.
 • | nyhet
  Så kan den lokala omställningen stärkas
  Mycket av dagens hållbarhetsarbete i regioner och kommuner sker i stuprör snarare än ur ett större helhetsperspektiv. Det är också vanligt att man förbiser målkonflikter. För att klimatomställningen ska ta fart krävs nytänkande, menar forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH, som med stöd från Formas har tagit fram verktyg och metoder som ska stärka lokal omställning.
 • | nyhet
  Beteende och livsstil har stor betydelse för klimatpåverkan från byggnader
  Energianvändningen i byggnader med samma funktion varierar stort beroende på beteendemässiga faktorer. Men trots att vår livsstil har betydande effekter på energianvändningen saknas såväl tydliga kategoriseringar över beteendemässiga åtgärder som uppskattningar av dess potential för att begränsa klimatförändringarna, visar ny forskning från IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | pressmeddelande
  IPCC: Klimatriskerna större än tidigare uppskattats
  Det är mycket brådskande att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt anpassa våra samhällen efter ett varmare, blötare och stormigare klimat. Det slår FN:s klimatpanel IPCC fast i den andra delrapporten av tre – Effekter, klimatanpassning och sårbarhet – som presenterades på måndagen.
Nyhetsarkiv
Återställ