Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Över en miljon ton livsmedel slängs i Sverige
  I Sverige kastar vi över en miljon ton livsmedelsavfall årligen, motsvarande 106 kg per person. Det visar de senaste beräkningarna som IVL Svenska Miljöinstitutet, SLU och SCB har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Hushållen står för de allra största mängderna. Trenden pekar dock på att allt mindre mat slängs i hushållen.
 • | nyhet
  Planprocessen kan användas för att driva på klimatomställningen
  Det finns ett stort intresse bland kommuner att använda planprocessen för att driva på klimatomställningen. Det visar EU-projektet Multiply som har bildat ett nätverk av kommuner i Sverige, Italien, Polen, Tyskland, Ungern och Österrike. I ett antal vägledningar och exempel på energiplaner visar de hur kommuner kan sätta klimatmål för stadsdelar.
 • | pressmeddelande
  Klimaträttsutredningen: Infrastrukturplanering behöver utgå från ett minskat trafikarbete
  Klimaträttsutredningen presenterade idag sitt slutbetänkande för klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Utredningen betonar vikten av åtgärder för ett transporteffektivt samhälle och föreslår att dagens infrastrukturplanering ska läggas om. I stället för att planera för en ökad vägtrafik föreslår utredningen att såväl nationell som regional planering av transportinfrastruktur ska utgå från ett minskat trafikarbete med personbil och lastbil.
 • | pressmeddelande
  Säkrare återvinning av plast från sjukvården
  Hur kan vi minska förbrukningen av plast inom sjukvården? I ett forskningsprojekt som IVL genomför tillsammans med Trioworld, ska en metod som utvärderar och säkerställer steriliseringsegenskapen i plaståtervinningsprocessen tas fram. På sikt, kan det betyda att även klassificerat avfall från sjukvården kan återvinnas på ett säkert sätt.
 • | pressmeddelande
  Ny metod mäter skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald
  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med SLU har tagit fram en konceptuell metod som kan användas för att bedöma en skogsägares påverkan på biologisk mångfald utifrån det skogsbruk som bedrivs. Metoden gör det möjligt att jämföra skogsägare i olika delar av landet samt skogsbrukets påverkan i relation till olika målvärden.
 • | nyhet
  Regeringen tillsätter utredning om näringslivets gröna omställning
  Regeringen tillsätter en utredning för att kartlägga behovet av stöd för näringslivets gröna omställning. Kersti Karltorp, forskare och projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Hans Lindblad, före detta statssekreterare och riksgäldsdirektör, utsetts till utredare.
 • | nyhet
  Virtuell rundtur visar hur vi renar avloppsvatten på Hammarby Sjöstadsverk
  Hammarby Sjöstadsverk är en av världens ledande forskningsanläggningar inom vattenreningsteknik. Nu kan du besöka anläggningen från skärmen och ta del av de olika steg och piloter som är under ständig utveckling.
 • | pressmeddelande
  Nytt forskningsprojekt ”Usereuse” sätter fokus på innovativ återanvändning
  Vad krävs för att återanvändning ska bli norm och på sikt lika enkelt som nyköp är idag? Det pågår många initiativ för återanvändning men de flesta initiativen är små och har svårt att växa. Nu startar IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Citycons gallerior i Liljeholmen och Mölndal, Blocket, Myrorna, Sörab och Mölndals kommun satsningen Usereuse för att se hur återanvändning kan förstärkas och skalas upp.
 • | pressmeddelande
  Alf Engqvist – ny ordförande för IVL Svenska Miljöinstitutet
  Alf Engqvist, vd och koncernchef för Göteborg Energi, har idag valts till ny ordförande för IVL Svenska Miljöinstitutets styrelse. Han efterträder Annika Helker Lundström som efter tolv år valt att sluta som ordförande.
 • | nyhet
  Dags att söka EU-finansiering – experterna ger sina bästa råd
  Jobbar du med innovativa lösningar på miljö- och klimatområdet och är nyfiken på vilken finansieringshjälp som finns att få? Den 17 maj arrangeras ett halvdagsseminarium om EU:s innovationsfond som är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläppen.
 • | nyhet
  Lär dig mer om luftkvalitet – häng med på guidad tur genom Kungsparken
  Vill du lära dig mer om luftkvalitet och hur luftföroreningar påverkar dig? På fredag den 6 maj kan du följa med på en guidad tur genom Kungsparken i Göteborg tillsammans med våra forskare.
 • | pressmeddelande
  Nya bränslen ändrar förutsättningar vid sanering
  Miljöanpassningen har ändrat sammansättningen av bränslen och det förändrar också hur bränslespill i vattentäkter bör hanteras och saneras. Den slutsatsen drar miljöskadeexperter vid i IVL i en studie om miljödata för bränslen som spills i vatten. Studien ska bidra till bättre riskbedömningar av miljöskador som uppkommer vid utsläpp av olika drivmedel.
Nyhetsarkiv
Återställ