1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-02-04] Ny chef för enheten Naturresurser och miljöeffekter
Pressmeddelande | 2015-02-04

Ny chef för enheten Naturresurser och miljöeffekter

Mona Olsson Öberg har rekryterats som ny chef för enheten Naturresurser och miljöeffekter på IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon kommer närmast från konsultbolaget Pöyry och en tjänst som chef för miljökonsulterna i Sverige.

– Det känns mycket roligt att komma till IVL. Jag har följt verksamheten under de år som jag arbetat med miljötjänster för industri- och energisektorerna i Sverige och har imponerats av den bredd på kompetens och expertis som erbjuds. Verksamheten har en bra balans mellan tillämpad forskning och verksamhetsnära tjänster och har förmågan att hålla sig i framkant.   

Mona är civilingenjör inom kemiteknik och har en bakgrund från Volvo, Kemikalieinspektionen och på ÅF. De senaste fem åren har hon varit på Pöyry. Som konsult på ÅF och Pöyry har hon huvudsakligen arbetat med tillstånd enligt miljöbalken för större industrier och energiverksamheter samt utredningar rörande kemikalier och miljörisker. På ÅF och Pöyry har hon också under de senaste tio åren haft rollen som chef för olika konsultgrupper med inriktning mot miljötjänster.

Tord Svedberg, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet ser mycket positivt på rekryteringen.

– Vi är väldigt glada över att ha Mona Olsson Öberg på plats som enhetschef. Med sin bakgrund kommer hon att kunna tillföra såväl kunskap som erfarenheter som bidrar till vår fortsatta tillväxt, säger Tord Svedberg.

Mona Olsson Öberg blir nu chef för IVL:s enhet Naturresurser och miljöeffekter som är specialiserad på att analysera vilka miljöeffekter användningen av kemikalier, spridningen av näringsämnen och utnyttjande av naturresurser har på ekosystemen. Ett av enhetens fokus ligger på metodutveckling och på att identifiera nya ämnen som kan vara potentiella miljögifter.

För mer information kontakta:
Mona Olsson Öberg, mona.olsson.oberg@ivl.se, tel. 010-788 69 22
Tord Svedberg, tord.svedberg@ivl.se, tel. 010-788 65 94

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev