1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-03-23] Ny guide ger råd om mobilitetstjänster i bostadsområden
Pressmeddelande | 2021-03-23
biking woman on a bridge facing large building

Ny guide ger råd om mobilitetstjänster i bostadsområden

På uppdrag av Energikontor Norra Småland har IVL tagit fram en guide för mobilitetstjänster i bostadsområden. Guiden vänder sig till kommuner och fastighetsägare och ger konkreta råd och tips om hur fordonspooler och andra tjänster kan utformas för att underlätta ett hållbart resande.

– Ambitionen med guiden är att vara ett konkret stöd för fastighetsägare och kommuner. Vi har gått igenom olika studier och erfarenheter som visar vilka effekter som kan uppnås med mobilitetstjänster. Därefter har vi tagit fram tips och råd som kan användas för att erbjuda bra mobilitetstjänster, säger Martin Persson, mobilitetsexpert på IVL och huvudförfattare till rapporten.

I guiden beskrivs hur fordonspooler bör utformas för att fungera väl och vilka andra mobilitetstjänster som kan komplettera pooler. Rapporten beskriver behovet av attraktiva och funktionella parkeringsplatser, för- och nackdelar med att låsa pooler till utvalda grupper och olika möjligheter att tillfälligt komplettera en bilpool med fler fordon när efterfrågan är hög. Även olika affärsmodeller gås igenom och alternativ till att fördela ekonomisk risk mellan fastighetsägare och leverantörer.

– Det här ämnet är relativt nytt och kunskapen utvecklas snabbt. Vi tror därför att det kan finnas ett stort värde i att sprida dessa erfarenheter till aktörer som jobbar med hållbart resande, säger Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert på IVL.

Andra exempel från guiden är vikten av att prissätta bilparkering marknadsmässigt och hur cykling kan underlättas. Fastighetsnära mottagning av varor och matkassar beskrivs och tips på lösningar för att sådana tjänster ska fungera väl. Taxi är ett annat exempel på kompletterande mobilitetstjänst. Guiden ger även några tips på hur fastighetsaktörer kan förhålla sig till kollektivtrafik.

Kommunernas roll

Ett avsnitt tar upp kommunala mobilitetsavtal och vikten av att kommunen har en roll som koordinator. Rapporten avslutas med en schablonmässig beräkning som visar att mobilitetstjänster kan bidra till att energieffektivisera boendes resor med 0,5 till 4 procent.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Energikontor Norra Småland och är en del av Gomate-projekten i Jönköping. Arbetet har finansierats av Energimyndigheten.

– I Gomate-projekten har vi samverkat med många olika aktörer för att samla och sprida kunskaper och erfarenheter om först fordonspooler, vilket under projektet utvidgades till mobilitetstjänster, vid boendet. Jag ser att guiden kommer att användas av många fastighetsägare, kommuner, parkeringsbolag, arkitekter med flera runtom i Sverige då intresset varit stort under framtagningen av den, säger Therese Silvander, projektledare på Energikontor Norra Småland.

Rapporten kan laddas ner här: Guide för mobilitetstjänster vid boendet Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Martin Persson, martin.persson@ivl.se, 010-788 69 34
Mats-Ola Larsson, mats-ola.larsson@ivl.se, tel. 010-788 68 35
Therese Silvander, therese.silvander@rjl.se 072-204 06 23

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev