1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Biologisk mångfald
  5. Identifiering av skyddsvärda växter med hjälp av eDNA
The image shows flowers in a meadow

Identifiering av skyddsvärda växter med hjälp av miljö-dna (eDNA)

Restaurering av habitat och ekosystem är en viktig åtgärd för att motverka minskningen av biologisk mångfald.

Det är viktigt att på ett effektivt sätt identifiera de marker som bäst lämpar sig för restaurering. Detta för att bäst utnyttja de medel som avsätts för arbetet. Traditionellt är det experter på olika organismgrupper som gör inventeringar. Det gör att resultatet är beroende av individuell expertkunskap, tid på året som undersökningen utförs samt antalet tillfällen som inventeringar görs. Livscykeln hos många växter inkluderar dessutom ofta ett dolt men långlivat fröstadie som kan vara svårt att undersöka.

Ny teknik, som miljö-DNA (eDNA), ger effektiv analys av både synlig och osynlig biologisk mångfald med högre upplösning än vad traditionella metoder kan ge. Genom att analysera det DNA som finns i ett jordprov kan man få en bättre uppskattning av mångfalden i miljön än vid en traditionell fältinventering då många arter kan vara svåra att hitta eller artbestämma.

I projektet undersöks den biologiska mångfalden i ett antal betesmarker i Roslagen. Fröbanken i dessa analyseras med hjälp av DNA-streckkodning (metabarcoding) för att specifikt leta den skyddsvärda arten Fältgentiana (Gentianella campestris). Projektet utförs tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm och Floraväktarna.

Projektfakta

  • Projektnamn: Identifiering av skyddsvärda växter med hjälp av miljö-DNA (eDNA)
  • Finansiär: Intern IVL-finansiering
  • Samarbetspartners: Länsstyrelsen Stockholm och Floraväktarna
  • Period: 2021 - 2022