1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Cirkulära tjänster för att främja återbruksmarknaden i installationsbranschen
Installation work on a washbasin

Cirkulära tjänster för att främja återbruksmarknaden i installationsbranschen

Cirkulära materialflöden kan bidra till att skapa hållbara byggnader. Det minskar i sin tur klimatpåverkan, avfallsmängder och användning av naturresurser. Detta projekt ska undersöka förutsättningarna för att öka återbruket av installationsprodukter i byggbranschen.

Produkter som används vid el-, vvs- och andra installationer skulle kunna återbrukas mer än i dag. Detta projekt ska undersöka hur marknaden för cirkulär materialhantering ser ut inom installationsområdet och ta reda på vad som krävs för att denna marknad ska bli mer cirkulär.

Målet är att identifiera och sammanställa vilka åtgärder som möjliggör cirkulär materialhantering och sprida denna kunskap till branschorganisationen Installatörsföretagens medlemsföretag.

Syftet är också att medverka till ökad förståelse för cirkulär materialhantering hos Installatörsföretagens medlemmar.

Arbetet utgår från en nulägesanalys av förutsättningarna för att arbeta mer cirkulärt hos Installatörsföretagens medlemmar. En gapanalys ska visa vad som krävs för en omställning och en marknadsanalys ska ge förslag på åtgärder och insatser för att uppnå cirkulära flöden i installationsbranschen.

Projektfakta

  • Projektnamn: Cirkulära tjänster för att främja återbruksmarknaden i installationsbranschen
  • Finansiärer: Stiftelsen IVL samt ETU, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Bravida och SGDS Gruppen
  • Budget: 950 000 kronor
  • Samarbetspartner: Installatörsföretagen, Bengt Dahlgren, ETU, SBUF, Bravida, SGDS Gruppen
  • Period: 2021 - 2023

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2023-01-13

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen