1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Stor potential att bygga giftfritt – Bygga med Basta
Fasaden på en byggnastion

Stor potential att bygga giftfritt – Bygga med Basta

Det finns en stor potential att bygga med material och varor med ett minimerat innehåll av farliga ämnen. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört tillsammans med Skanska och Trafikverket. I de pilotprojekt som ingått i studien, däribland Riksväg 49, klarade 85 procent av material och varorna Basta-kriterierna.

Basta driver en av branschens största databaser med giftfria byggprodukter. Idag finns mer än 20 000 produkter som klarar hårt ställda miljökrav i Basta-systemet.

Tre pilotprojekt har utgjort kärnan för projektet som går under namnet ”Bygga med Basta”; Riksväg 49, Driftområde Nordvärmland, samt en garagebyggnad på Nya Karolinska i Solna. Syftet har varit att ta reda på hur långt det egentligen är möjligt att bygga utan farliga ämnen i dagsläget.

Resultatet publiceras nu i en rapport som visar att i de tre pilotprojekten klarar över 85 procent av varorna Basta-kriterierna. Av de använda kemiska produkterna klarar över 60 procent Basta-kriterierna. Produktgrupper som generellt klarade kriterierna var ofta enkla icke-sammansatta produkter, som exempelvis geotextil, asfalt, vägmärken och armeringsstål, och bland kemiska produkter exempelvis vägsalt och fabriksbetong. Produktgrupper som istället hade det generellt svårare var bland annat relining-produkter, elektronik och tekniskt specialiserade kemiska produkter.

När det gäller kemiska produkter finns det lagkrav på att säkerhetsdatablad ska tillhandahållas, något som underlättar informationsinsamlingen betydligt för denna produktkategori. Att samla in information om det kemiska innehållet i varor har däremot visat sig vara tid- och resurskrävande.

Projektfakta

  • Samarbetspartners: Skanska, Trafikverket