1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Livsmedel
  5. Vertikala odlingar i detaljhandel och offentliga miljöer: viabilitet, affärsmodeller och hållbarhet
Händer håller odlingslåda för vertikalodling

Vertikala odlingar i detaljhandel och offentliga miljöer: viabilitet, affärsmodeller och hållbarhet

För att säkra hållbara och resilienta livsmedelssystem behövs nya tillvägagångssätt, innovationer och processer. Under de senaste åren har vertikalodlingsföretag utvecklat och experimenterat med innovativa metoder för att utöka sina erbjudanden och få kontakt med konsumenterna.

Nya affärsmodeller utvecklas för att tillhandahålla funktioner och tjänster istället för traditionell försäljning av produkter. Modulära odlingssystem blir då allt mer popularitet för att ge färskvaror, visuell tilltalande, öppenhet och andra skräddarsydda funktioner och tjänster i så kallade growing-service systems (GSS); liknar product-service-systems. I dessa nya GSS-affärsmodeller utvecklas och installeras ofta modulära och småskaliga lösningar i restauranger, bostadshus, stormarknader och andra kommersiella utrymmen. ofta inklusive en stor grad av automatisering och optimering av digitala lösningar för att fjärrstyra deras drift.

Syftet med detta projekt är att främja kunskapen, hållbarheten och viabilitet hos de nya vertikalodlings affärsmodeller för livsmedelsförsörjning i stadsområden. Detta kommer att göras genom att utforska och analysera olika exempel, sammanhang, affärsmodeller och innovationer. Vi kommer också att bedöma hållbarheten och tilllämplighet av dessa system för att lyfta fram viktiga aspekter för att förbättra deras prestanda och värde. Slutligen kommer resultaten från studien att användas för att främja och förbättra denna form av livsmedelsförsörjning bland producenter, användare och konsumenter.

Projektfakta

  • Projektnamn: Vertikala odlingar i detaljhandel och offentliga miljöer: viabilitet, affärsmodeller och hållbarhet
  • Budget: 2.8 MSEK
  • Finansiär: Hakon Swensons Stiftelse
  • Samarbetspart: KTH Kungliga tekniska högskolan
  • Period: 2023 - 2025