1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. Bättre logistik ger minskad miljöpåverkan för godstransporter
Lastbilar på en motorväg

Bättre logistik ger minskad miljöpåverkan för godstransporter

Fram tills idag har förbättringar i godstransporters energieffektivitet och miljöprestanda främst skett genom teknologiutveckling i form av renare och effektivare fordon och bränslen. Inom logistikområdet har hållbarhetsarbetet inte utvecklats på samma sätt. Intresset bland företagen är dock ofta stort.

Problemet är avsaknad av beprövad teknik, rutiner, affärsprocesser, och modeller utgör idag en bromskloss för ett bredare genomslag av önskvärda effektiviseringar.

– Vi ser att det finns stora energi- och miljömässiga vinster som köparna av godstransporter själva kan göra, säger Sebastian Bäckström som är projektledare på IVL och ansvarig för Energo.

Hållbarhetsarbetet inom logistikområdet, alltså själva organiseringen av hur transporterna planeras, upphandlas och genomförs, har inte utvecklats på samma sätt som transporters miljöprestanda. Istället har pris, transporttid och leveranssäkerhet stått i fokus.

I fallstudier hos Scania, Stora Enso och Ahlsell ska forskarna studera hur relationerna och processerna mellan inblandade aktörer är uppbyggda och organiserade och forskarna deltar i företagens ordinarie logistikarbete.

– När det gäller Ahlsell tittar vi på hur de kan minska miljöbelastningen från sina transporter till ett större byggprojekt i Stockholmsområdet. Hos Stora Enso studerar vi ett internt logistikflöde med syfte att se om de via bättre planering kan undvika att använda extrabilar för transporter, och hos Scania kommer vi se på det internationella flödet av komponenter som kommer in till deras produktion i Södertälje. Det är ett verkligen ett praktiskt uppdrag, och det vi kommer fram till kan göra stor skillnad för våra deltagare, avslutar Sebastian Bäckström.

Projektfakta

  • Energo
  • Samarbetspartners: Göteborgs Miljövetenskapliga centrum, Chalmers, NTM
  • Period: 2016 - 2017