1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Minskade utsläpp från enskilda avlopp till Östersjön
Små röda hus i skärgården

Minskade utsläpp från enskilda avlopp till Östersjön

Enskilda avlopp står för cirka 15 procent av utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön. I sjöar och havsvikar kan det lokala bidraget från hushållen vara ännu större. I ett projekt som leds av IVL ska enskilda avlopp testas för att förbättra förmågan att rena avloppsvattnet från både övergödande ämnen och läkemedelsrester.

Det treåriga projektet Optitreat (Optimization of small waste water treatment facilities) ska genomföras av forskare i Sverige, Tyskland och Polen. Tre typiska enskilda avlopp och olika styrande parametrar som uppehållstid, pH och syresättningsgrad kommer att testas för att bedöma hur bra de olika systemen är på att rena vattnet från kväve, fosfor, antibiotikaresistenta bakterier, läkemedelsrester och ämnen från bland annat hygienprodukter. Dessutom har projektet tillgång till över 200 testresultat som aldrig tidigare sammanställts, vilket kommer att ge ett bra statistiskt underlag för projektets slutsatser.

Syftet är sedan att optimera anläggningarna utifrån resultatet både avseende övergödande och smittspridande ämnen som reningen vanligen fokuseras på, och även läkemedelsrester, antibiotikaresistens och hushållskemikalier.

I studien ska man även jämföra regleringen av enskilda avlopp i Sverige, Tyskland och Polen och ta fram goda exempel på hur man kan reglera underhållet av anläggningarna på bästa sätt. Kapaciteten hos avloppssystemen och att fastighetsägarna sköter anläggningarna på rätt sätt är grundförutsättningar för att få bra reningseffektivitet.

Optitreat finansieras av forskningsstiftelsen Mistra genom Östersjöprogrammet BONUS som är ett samarbete mellan de åtta EU-länderna runt Östersjön samt Ryssland.

Besök projektets hemsida: http://www.optitreat.ivl.se/

Projektfakta

  • Optitreat
  • Samarbetspartners: 5
  • Period: 2014 - 2017