På väg mot fossilfria transporter och hållbar mobilitet

Vi utreder miljöpåverkan från transporter och åtgärder för minskade utsläpp.

Transportsektorn står för en fjärdedel av utsläppen

Transportsektorn försörjs fortfarande huvudsakligen av fossila bränslen och står för över en fjärdedel av de globala koldioxidutsläppen. Utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid, partiklar och andra miljö- och hälsofarliga ämnen följer i dess spår.

Emissionsmätningar, modellering och trafikanalys

Men utsikterna att ställa om till ett hållbart transportsystem är goda. Nya normer, teknik, effektiva styrmedel och ändrade beteendemönster minskar både utsläpp och samhällsekonomiska kostnader.

Vi samarbetar med både transportnäringen, myndigheter och kommuner för att utveckla lösningar och metoder för minskade utsläpp. Emissionsmätningar, emissionsmodellering och utvärdering av styrmedel utgör vår kärnverksamhet.

Hållbar mobilitet

Vi har också bred kompetens inom hållbar mobilitet, det vill säga hur vi med hjälp av stadsplanering och styrmedel kan kan resa och transportera gods på ett hållbart sätt. Här arbetar vi bland annat med parkeringsfrågor, resepolicies och miljözoner.

Forskning om vägtrafik, flyg och sjöfart.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Sidan senast ändrad: 2022-06-09

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen