Tillverkning i industri

Industriell symbios

Optimera ekonomi, miljö och resurseffektivitet genom lokala samarbeten. IVL hjälper dig att ta fram och utvärdera olika lösningar för industriell symbios.

Industriell symbios är ett sätt att åstadkomma både ekonomiska och miljömässiga fördelar för företag som organiserar sig i nätverk för utbyte och samordning av till exempel materialströmmar och energi.

Vi hjälper dig att ta fram och utvärdera olika lösningar för industriell symbios med hjälp av vår breda portfölj av metoder och verktyg, som livscykelanalys och hållbarhetsbedömning. Vår kompetens inkluderar också drivkrafter och hinder för industriella samarbeten.

Kontakt: Karin Sanne, Michael Martin

Vi hjälper dig med:

  • Samarbeten kring materialflöden
  • Samarbeten kring energiflöden
  • Tekniska analyser som processintegration, slutna industriproduktionssystem och materialflödesanalyser
  • Utvärdering av hållbarhet och resurseffektivitet av lokalt samarbete

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-09-02

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen