Suschem logga på vit platta

SusChem Sweden – plattformen för hållbar kemiindustri

SusChem Sweden arbetar för att stärka den svenska kemiindustrins konkurrenskraft genom utveckling av hållbara och innovativa material och kemikalier samt genom utökat samarbete med europeiska organisationer och företag.

Plattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med branschföreningen IKEM och är till för företag och forskare som tillsammans vill göra industrins produkter och processer renare, mer cirkulära och samtidigt åstadkomma en bättre produktion med mindre påverkan på människor och miljö. Plattformen är en nod till Suschem som i sin tur samlar Europas företag och forskningsorganisationer kring utveckling av morgondagens kemiindustri

Här kan du ta del av SusChem Swedens forsknings- och innovationsagendor