1. Startsida
 2. Nyheter
 3. [2024-03-20] Tio åtgärder som stärker innovationskraften inom svensk kemiindustri
News | 2024-03-20
En kvinna står i metallkorg i en farbrik

Bild: IKEM, foto: Tony Meyer

Tio åtgärder som stärker innovationskraften inom svensk kemiindustri

Den nationella plattformen SusChem Sweden har publicerat en agenda för stärkt innovationskraft inom svensk kemiindustri. Agendan, som är ett underlag i arbetet med att ta fram IKEMs färdplan inom Fossilfritt Sverige, offentliggjordes i samband med hearingen som arrangerades i Stockholm den 13 mars 2024.

Agendan fokuserar på tio åtgärderna vilka tillsammans skapar förutsättningar för framtida innovationer och stärker utvecklingen av säkra och hållbara kemikalier och produkter från den svenska kemiindustrin. Åtgärderna presenteras i fyra temaområden och bör prioriteras för att öka innovationstakten inom säker och hållbar kemi i Sverige.

Temaområden

Mål och vision

 • En gemensam strategi för en hållbar kemiindustri i Sverige utarbetas i samverkan mellan regeringen, industrin och akademin.
 • Formalisera samverkan mellan myndigheter genom att se över och revidera instruktioner och uppdrag till myndigheter som Kemikalieinspektionen, Vinnova och Tillväxtverket med målet att förbättra förutsättningar för innovation och konkurrenskraft inom kemiindustrin

Riskbedömningar och verktyg

 • Öka utveckling och upptag av alternativa testmetoder genom att forskningsinitiativ och teknologier stöttas.
 • Vägledning tas fram som syftar till att underlätta riskbedömningen och användningen av förnybara eller återvunna råvaror inom kemiindustrin.
 • Förenklade risk- och farobedömnings- modeller utvecklas för att stödja och underlätta investeringsbeslut tidigt i innovationsprocessen.

Kompetens

 • Ersättningen höjs till högskolans naturvetenskapliga utbildningar för att skapa en god akademisk grund för forskning, teknik- skiften och grön omställning.
 • Säkerställa tillgången till laboratorie- och forskningsutrustning samt test- och demonstrationsmiljöer
 • Möjligheterna till att attrahera och rekrytera internationell spetskompetens förbättras och kopplingen mellan akademisk och industriell forskning stärks.

Incitament och styrmedel

 • Ett kemikliv med investeringsstöd och driftstöd för ny hållbar kemi
 • Styrmedel utformas långsiktigt för att öka upptaget av säker och hållbar kemi på marknaden. Dessa måste fungera med industrins investeringscykler som i detta fall kan vara 10 – 15 år.

Läs agendan i sin helhet här Pdf, 891.1 kB.

SusChem Sweden drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Innovations- och kemiindustrierna, IKEM. Läs mer om SusChem Sweden här