Från vetenskap till verklighet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. Vi arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen.

  1. Startsida
  2. Om oss

Forskning och uppdrag för hållbar omställning

Hälften av IVL:s verksamhet är forskning, andra hälften står externa uppdrag och tjänster för. IVL har över 400 miljöspecialister inom i princip samtliga miljö- och hållbarhetsområden. Vi har en gedigen naturvetenskaplig kompetens med ingenjörer och miljövetare, samt beteendevetare, ekonomer och samhällsvetare. Vi har både bredd och specialistkompetens - en fjärdedel av våra anställda har doktorerat. IVL driver på omställningen till det hållbara samhället genom att omvandla vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till en cirkulär ekonomi.

 

En man på en fiskebåt med en orange oval

Kvalificerad forskning

Vi bedriver anslagsforskning och samfinansierad forskning inom i princip hela miljö- och hållbarhetsområdet.

Porträtt på Maria Ahlm

Riktade konsultuppdrag

IVL utför både mindre och större uppdrag åt kunder inom näringslivet, myndigheter, kommuner och organisationer.

Tre kvinnor sitter och fikar

Samfinans

Samfinansierad forskning inom samhällsviktiga miljöfrågor som finansieras till hälften av staten, hälften av näringslivet.

IVL:s arbete

provrör

IVL:s forskning och utveckling

IVL bedriver kvalificerad forskning inom nästan hela miljö- och hållbarhetsområdet.

Anna-Sara Krång tar prover i havet

IVL:s testbäddar och forskningsstationer

Testbäddar, pilotanläggningar, forskningsstationer och demonstratorer driver utvecklingen framåt.

Kina

IVL:s utlandskontor och internationella arbete

IVL har kontor i KIna och Indien, men arbetar även med projekt och kunder över hela världen.

Ett höghus omgärdad av lägre  fastigheter i skymning

IVL:s kontor i norra Sverige

Vi fokuserar på den nya gröna industrin och hållbara omställningen i näringsliv och offentlig sektor i norra Sverige.

IVL Svenska miljöinstitutet, kontoret i Malmö.

Jobba hos oss på IVL!

Var med oss och ta den hållbara omställningen vidare. Vi har jobb inom allt från administration till forskning.

IVL:s organisation

Red brick building by a square

Våra ägare SIVL

SIVL, Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, är ensam ägare till IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Jogan Söderqvist på Möbelfakta i naturen

IVL:s dotterbolag

BASTA, CCBuild, eBVD, EPD International och Möbelfakta är dotterbolag till IVL.

Kollegor i matsal

IVL:s organisation

IVL ägs av SIVL, bedriver både forsknings- och konsultverksamhet och är icke vinsttdrivande.

IVLs årsredovisning

IVL:s ekonomi

Våra årsredovisningar och verksamhetsberättelser.

IVL: 50 år i miljöns frontlinje

IVL:s historia

Följ med IVL och Sveriges miljöhistoria på en resa från 1966. Många tidigare miljöproblem har fått lösningar, och framtidens problem har vi redan börjat forska i – från vetenskap till verklighet.

Se filmen från vårt 50-årsjubileum!

Läs mer om IVL:s historia

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.