Resurseffektiva, giftfria och cirkulära flöden

Avfall är en resurs som vi behöver återvinna och återanvända.

Nästan allt vi köper blir en dag avfall

Men nästan allt går också att återvinna och återanvända. Vi hjälper både företag och kommuner att gå från linjära till cirkulära processer, utan att farliga ämnen fortsätter att spridas i kretsloppet.

Miljöbedömningar och styrmedelsutveckling

Genom att kartlägga flöden som mat-, textil- och byggavfall kan vi göra miljöbedömningar och konsekvensanalyser av avfallshanteringen. Vi arbetar mycket med styrmedelsutveckling och förser beslutsfattare med underlag för ökad sortering och materialåtervinning.

Läs mer om cirkulära flöden:

Byggavfall

Avfall från bygg- och rivningsverksamhet är en av de största avfallsströmmarna i Europa, både till volym och vikt. Mycket lite byggavfall återvinns eller återanvänds. Byggsektorn ger också upphov till mycket farligt avfall, nästan 40 procent av Sveriges farliga avfall genereras i byggsektorn.

Växande intresse för återbruk av bygg- och rivningsavfall

IVL medverkar i flera nationella och internationella forskningsprojekt som undersöker materialåtervinning och återanvändning av bygg- och rivningsavfall. Vi jobbar också nära kommunerna och på senare tid har intresset stigit från både offentligt och privat håll för återbruk av bland annat fast kontorsinredning. Vi utvecklar metoder för ökad återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall, ofta på uppdrag av företag med hänsyn också till utsläppsdata genom livscykelanalys.

Alla kan göra något för att minska avfallet - såväl hushåll som kommuner och näringsliv.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.