Strategiskt hållbarhetsarbete

IVL stärker näringslivets strategiska hållbarhetsarbete - från nulägesanalys till implementering, mätning och rapportering.

  1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra områden
  4. Strategiskt hållbarhetsarbete

Ökad konkurrenskraft med hållbar omställning

VI hjälper ditt företag med resurseffektiva, cirkulära och klimatsmarta lösningar. Tillsammans tar vi fram strategier för ditt hållbarhetsarbete och hjälper dig med konkreta åtgärder för minskad miljöpåverkan.

Identifiera nuläge

Genom att identifiera var i verksamheten och i värdekedjan som miljöpåverkan är som störst erhålls underlag för att planera hållbarhetsarbetet. IVL bistår med utredning, mätning och analys.

Utveckla och implementera

Planering av hållbarhetsarbetet sker i dialog med verksamhetens intressenter och integreras i affärsprocesser och ledningssystem. Viktiga områden är exempelvis produktdesign, produktionsprocesser och leverantörskedjor.

Mäta och följa upp

Uppföljning sker genom mätning, analys och sammanställning. Underlaget används för miljö- och hållbarhetsrapportering, kommunikation och beslutsunderlag.

En hållbar finanssektor och Science Based Targets - så kan näringslivet visa vägen

Exempel på vårt praktiska arbete inom strategiskt hållbarhetsarbete

Wooden roof construction, photographed from below, blue sky above. Someone hammering in a nail in the wood.

Guide för att bygga med återbruk

– Syftet med guiden är att öka kunskapen om byggprodukter och byggmaterial så att den cirkulära användningen blir större, säger projektledare Jurate Miliute-Plepiene.

Water drop falling from tap

Vitbok för en hållbar vattenhantering

– Det här är ett exempel på en digital tjänst som sparar både tid och pengar samtidigt som den ger förutsättningar att arbeta mer hållbart, säger Andreas Englund, medförfattare till rapporten.

flygbild över göteborg

GIS-verktyg för klimatplanering

Göteborgsregionen har tillsammans med IVL tagit fram ett GIS-baserat verktyg som kan användas vid planering av nya bostäder. Syftet är att synliggöra klimateffekter av planerad bebyggelse. 

Miljöbedömningsmodell för läkemedel kan styra mot grönare alternativ

PFAS: Hur kan vi minska miljöpåverkan från läkemedel
ur ett livscykelperspektiv?

Forskning inom strategiskt hållbarhetsarbete

Strategiskt hållbarhetsarbete från grunden.

Tjänster vi erbjuder inom strategiskt hållbarhetsarbete

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle.
Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Några av IVL:s experter inom strategiskt hållbarhetsarbete 

Porträtt på en kvinna

Sara Andersson

Cirkulär ekonomi och
resursflöden

Porträtt på Magnus Henlock

Magnus Hennlock

Policy och styrmedel

Senaste nyheterna inom strategiskt hållbarhetsarbete

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.