Dämien Bolinius

Dämien Bolinius, expert på avfall och resursflöden

Dämien är expert på avfall och resursflöden

Dämien Bolinius är expert på avfall och resursflöden på IVL. Han jobbar i flera olika projekt med avfallsstatistik och leder IVL:s del i sammanställningen av den nationella statistiken kring uppkomst och behandling av avfall i Sverige. Utöver det arbetar han med cirkulär ekonomi och smarta loopar för produkter och med farliga ämnen i produkter och avfall. Dämien har disputerat i tillämpad miljövetenskap och är utbildad biolog.

Vad är en hållbar framtid för dig?

– För mig handlar det om en hållbar användning av resurser, där vi hittar bra sätt att få det mesta från produkter och vårt avfall. Det handlar även om en framtid där vi har fasat ut farliga ämnen från loopen. Jag är väldigt intresserad av hur man kan spåra farliga ämnen i produkter. Det är mycket vi inte vet om vilka farliga ämnen som finns i produkter, vilket är en utmaning i cirkulära flöden eftersom vissa produkter och material kan innehålla farliga ämnen som idag är förbjudna.

Jag bidrar till en hållbar framtid genom att vara med och kartlägga avfallsflöden och identifiera riskämnen i produkter och material som ska byttas ut.

Vad ger dig energi på jobbet?

– Samarbetet med mina kollegor – det finns en väldigt bra atmosfär på jobbet. Man ser att alla är drivna i det de gör och det ger mig energi och motivation. Det är också en trygghet att det finns en bra blandning av expertkunskaper och erfarenheter på jobbet. Vi brukar skämta om det, att om ett problem är miljörelaterat så finns det alltid minst en kollega som vet hur vi kan ta fram en bra lösning.

En annan sak som ger mig energi är att hjälpa kunder med deras problem och höra att de är nöjda med vad vi levererar och att de kommer att använda resultatet. Det är en skillnad för mig mot den akademiska världen där man kanske publicerar någonting och sedan behöver vänta på om och hur ens arbete kommer att användas i framtiden. I våra konsultuppdrag hör vi direkt om det har gått bra eller inte.

Det ger också energi att vi kan påverka vilka projekt vi jobbar med och hur vi vill utvecklas i våra roller, till exempel som projektledare, expert eller en kombination av båda. Och så klart att kunna jobba med utmanande frågor som bidrar till en hållbar framtid samtidigt som man utvecklas personligen.

Vad gör IVL till en bra arbetsplats?

– Jag kan rekommendera IVL som arbetsplats när du är intresserad i miljöfrågor och letar efter ett utmanande jobb där du får möjlighet att utvecklas och lära dig mycket. Vi är 350 medarbetare och det gör att det finns många möjligheter att jobba med saker du är intresserad av. Kombinationen av forskning och uppdrag ger en rolig mix av projekt, med både korta och längre deadlines.

Du deltog tidigare i IVL:s mentorprogram. Vad gav det dig?

– Det gav mig en möjlighet att fundera över min roll på IVL och vad jag vill bidra med. Det var väldigt bra att kunna ta en paus och reflektera över detta tillsammans med någon som har mycket mer erfarenhet än jag. Jag rekommenderar alla IVL:are som är nya i sin karriär att delta i programmet!

Vad är du mest stolt över på IVL?

– Jag är mest stolt över kvalitén på det arbetet som levereras från IVL och hur mycket påverkan vi har i olika miljörelaterade frågor, även om vi är en relativ liten organisation jämfört med våra konkurrenter. Ett plus är också att vi är ett oberoende företag och att våra rapporter speglar detta.

Prenumerera på våra nyhetsbrev