Mötesdeltagare vid ett bord, pratar och dricker kaffe.

Fotograf: Anna Marxén / Deilig Media

Kraft åt hela företagets klimatarbete

Hallands Klimatlyft är ett projekt som syftar till att stötta halländska företag i att få större insikt kring sin klimatpåverkan så att dessa utvecklar klimatsmarta affärer. Projektet riktar sig till företag oavsett om de står i begrepp att ta första steget eller har kommit en bra bit på vägen.

Hallands Klimatlyft vill både ge kraft åt hela företagets klimatarbete samtidigt stärka individuell kompetens och förmåga.

Arbetet sker genom kompetenshöjande aktiviteter i form av föreläsningar och webbinarier för att öka kunskapen om klimatarbetets olika delar och vilken affärsnytta ett aktivt klimatarbete kan ge. Men även i form av gruppcoachning där företagen arbetar tillsammans under ledning av experter. Här fokuserar gruppen på att kartlägga företagets klimatpåverkan genom datainsamling och beräkningsverktyg, samt lägga grunden för mål, strategi och handlingsplan. Gruppcoachningen sker vid sex träffar under en fyramånadersperiod.

Primärt fokus är små och medelstora företag inom följande branscher:

  • Tillverkande industri
  • Bygg och fastighet
  • Transport och logistik

Projektfakta

  • Projektnamn: Hallands Klimatlyft
  • Budget: 4,3 Mkr
  • Finansiär: Region Halland
  • Samarbetsparter: EMC, Energi- och Miljöcentrum, (projektledning). Associerade parter: Almi, Coompanion, Falkenbergs klimatinitiativ, Falkenbergs kommun, Halmstad, Hylte kommun, Högskolan i Halmstad, Impact House Halland, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Länsförsäkringar i Halland, TEK Kompetens, Varbergs Sparbank, Varbergs kommun, SEB.
  • Period: 2023 - 2025

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur
  • 13. Bekämpa klimatförändringarna