1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. PFAS
  5. Zero PFAS 2 minska utsläppen av PFAS i Östersjön
The images shows a beach with the Baltic sea in the background

Zero PFAS II arbetar för att minska utsläppen av PFAS i Östersjön

Projektet Zero PFAS II är ett samarbete inom Östersjöregionen för att intensifiera arbetet att minska utsläppen av PFAS.

Det är en fortsättning på projektet Zero PFAS I, som pågick under pandemiåren 2020–2022 då IVL samordnade digitala seminarier tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Riga Technical University, Gdansk University of Technology och Aarhus universitet.

Under denna andra fas ska projektet anordna tre fysiska möten i Stockholm, Tartu och Vilnius. Fokus är på att sammanställa kunskapsstatusen om PFAS i Estland och Litauen samt samla olika aktörer som kan initiera och leda PFAS-arbeten i dessa länder. Syftet med att stödja uppbyggnaden av dessa nätverk är att främja fler EU-projekt som arbetar för att minska PFAS.

Utöver detta håller projektet regelbundna digitala möten, Baltic Sea PFAS Network Coffee Break. Här diskuteras PFAS-frågor på expertnivå så att deltagarna kan lära sig mer experter som ligger i framkant inom området. Nätverket är kostnadsfritt och öppet för alla. Mer information finns på nätverkets plattform Baltic Sea PFAS Network Öppnas i nytt fönster..

Projektet Zero PFAS II stöds av Svenska Institutets program för att initiera projekt som arbetar med gränsöverskridande utmaningar i Östersjöregionen och söker möjligheter tillsammans med organisationer från länder runt Östersjön. Projektet har målet att skapa samarbetsmöjligheter även efter projektperioden.

Projektfakta

  • Projektnamn: Zero PFAS II
  • Finansiär: Svenska Institutet
  • Budget: 495 000 SEK
  • Samarbetspartner: KEMI, Vilnius Tech, University of Tartu, UBC Union of the Baltic Cities
  • Period: 2022 - 2024