1. Startsida
  2. Press
  3. [2006-02-15] Mängden kvicksilver i vatten kan öka efter stormen Gudrun
Nyhet | 2006-02-15

Mängden kvicksilver i vatten kan öka efter stormen Gudrun

De områden som drabbades värst av stormen Gudrun riskerar att få upp till 50 procent högre halter av metylkvicksilver i ytvattnet. Det visar en studie som IVL genomfört inom ramen för Skogsstyrelsens projekt Stormanalys. IVLs beräkningar visar att utlakningen av både kväve och kvicksilver riskerar att öka i hela Götaland som en följd av stormen. Lokalt kan det innebära stor risk för ökade kvicksilver halter i fisk i de värst drabbade områdena i Halland, Kronobergs- och sydvästra delen av Jönköpings län samt delar av Skåne.

marken efter stormen Gudrun riskerar att påverka utlakningen av kväve och kvicksilver. Tidigare studier visar att utlakningen av såväl kväve som kvicksilver ofta är betydligt högre från hyggen än från områden med växande skog, och att avverkningar och markstörningar kan ge långvariga och tydligt förhöjda halter av framför allt metylkvicksilver i avrinningsvatten. -Det är viktigt att de teoretiska beräkningar som vi gjort följs upp med mätningar i större vattendrag, framför allt med tanke å den risk som finns för ökade kvicksilverhalter i insjöfisk i stormdrabbade områden. Effekterna av stormen på mängden kväve och kvicksilver i vattnet riskerar att finnas kvar en lång tid framöver, säger IVLs Olle Westling. Tidigare studier utförda av IVL visar också att avverkning/markberedning och körskador efter skogsmaskiner kan öka utlakningen av metylkvicksilver. Skogsstyrelsen rekommenderar därför extra försiktighet nära vattendrag och sjöar, och i utströmningsområden och på blöta marker. För mer information kontakta:   John Munthe, IVL

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev