Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Storsatsning inom EU på kvicksilver i atmosfären
  Nyligen startade EU ett forskningsprogram om kvicksilver i atmosfären - GMOS (Global Mercury Observation System). Projektet har en global täckning och syftar till att öka förståelsen om global spridning av kvicksilver.
 • | nyhet
  Övervakningen av marknära ozon utökas
  Under 2011 ska IVL på uppdrag av Naturvårdsverket utöka antalet mätstationer för marknära ozon i landsbygdsmiljö från dagens 8 platser till 16. Skälet är att Sverige ska klara att leva upp till kraven i EU:s luftkvalitetsdirektiv.
 • | nyhet
  IVL skapar verktyg för logistikanalys i en osäker värld
  Hur ska transporterna och logistiken planeras och utformas för att ta hänsyn till en föränderlig och osäker utveckling av miljö- och klimatkrav, kundbehov och lagstiftning? Den frågan ska IVL utreda i ett forskningsprojekt tillsammans med frakt- och logistikföretaget Geodis Wilson.
 • | nyhet
  Risk för koloxidförgiftning vid svetsning av fjärrvärmerör
  Gassvetsning av rör för fjärrvärme kan innebära risk för akuta skador och död på grund av höga koloxidhalter i luften om svetsutrymmet är dåligt ventilerat. Det visar en utredning av koloxidbildningen vid gassvetsning som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort på uppdrag av Svensk Fjärrvärme.
Nyhetsarkiv
Återställ
Sidan senast ändrad: 2021-12-09

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen