Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Kombination av olika styrmedel behövs för att ställa om textil- och byggsektorn
  I en studie för Nordiska ministerrådet har nationalekonomer vid IVL analyserat hur miljöskatter kan främja övergången till en cirkulär ekonomi i Norden. Två sektorer som har omfattande materialflöden har stått i fokus; textil- och byggsektorn.
 • | pressmeddelande
  Flera utmaningar med långtidsavställda fordon och skrotbilar
  På uppdrag av Transportstyrelsen har IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört en omfattande studie för att öka kunskapen om långtidsavställda fordon och de utmaningar som finns kring uttjänta fordon och skrotbilar. Frågan är komplex eftersom fordon som är långtidsavställda i vägtrafikregistret kan vara allt från värdefulla samlarbilar i utställningskick till övergivna skrotbilar eller till och med bilar som är skrotade sedan många år tillbaka och inte längre existerar.
 • | nyhet
  Hushåll får stöd att bli mer cirkulära
  IVL deltar i det nya EU-projektet CARE som ska stötta 100 hushåll i Europa att bli mer klimatsmarta och cirkulära. Projektet riktar särskilt in sig på två områden – mat och mode – där hushållen ska få inspiration och hjälp att göra mer hållbara val i vardagen.
 • | pressmeddelande
  Städer kan producera mer mat genom cirkulära system
  Klimatförändringar, befolkningstillväxt och urbanisering ökar behovet av alternativa och hållbara lösningar för att producera mat. Samtidigt har städerna blivit allt mindre självförsörjande och producerar mängder med avfall som kan användas mer resurseffektivt. IVL startar nu ett stort projekt med fokus på hur stadsodlingar kan bli mer cirkulära genom att de kopplas ihop med andra flöden som finns i städerna.
 • | nyhet
  Konsumtionsforskare affilierad vid KTH
  IVL:s konsumtionsforskare Annelise de Jong är nu affilierad vid avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier vid KTH som är en del av institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Samarbetet ska stärka forskningen och fördjupa kunskapsutbytet ytterligare.
 • | nyhet
  Ny rapport analyserar hur negativa utsläpp kan bidra till Parisavtalet
  En ny rapport som har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten analyserar hur borttagning av koldioxid från atmosfären, så kallade negativa utsläpp, kan bidra till att uppnå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål. Bland annat analyseras risker förknippade med negativa utsläpp, som att utfasningen av fossila bränslen kan försenas, och hur dessa risker kan hanteras.
 • | nyhet
  Flera nya verktyg stärker arbetet för en hållbar och säker kemiindustri
  AI-baserade verktyg som kan användas för att förutsäga om ämnen är cancerogena eller hormonstörande. Det är exempel på verktyg som det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra SafeChem har tagit fram för att minska risken med kemikalier för människor och miljö.
Nyhetsarkiv
Återställ