Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | pressmeddelande
  Nya uppgifter om matavfallet i Europa
  Nya siffror visar att vi i snitt slänger 173 kilo mat per person och år i Europa. Det är betydligt mer än vad tidigare beräkningar visat. Totalt i EU handlar det om 88 miljoner ton matavfall som hamnar i soporna. Det största bidraget står hushållen för.
 • | nyhet
  IVL-forskare får New generation-pris
  Linda Åmand, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, får Föreningen Vattens New Generation-pris för sitt arbete inom avloppsreningsprocesser. Hennes forskning om att minska energiförbrukningen i luftningsprocesserna på kommunala reningsverk med hjälp av reglerteknik har uppskattats både nationellt och internationellt.
 • | pressmeddelande
  Så påverkar våra kostvanor miljön
  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt hur olika matval och förändrade kostvanor påverkar miljön. Resultaten som nu presenteras i en rapport belyser även miljöeffekterna av dagens livsmedelskonsumtion och visar förutsättningarna för att öka eller minska konsumtionen av vissa livsmedel i Sverige.
 • | pressmeddelande
  Klimatnyttan av begagnathandeln
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Schibsted Media Group räknat ut vilken potentiell miljönytta som begagnathandeln på fem av mediekoncernens marknadsplatser bidrar med. Beräkningarna visar att genom att handla begagnat i stället för att köpa nytt kunde 12,5 miljoner ton utsläpp av växthusgaser sparas in under 2015. Det motsvarar de årliga utsläppen från 1,5 miljoner européer.
 • | nyhet
  Fullsatt på Vägen till giftfritt byggande
  Att bygga giftfritt är en viktig och aktuell miljöfråga. Det visade inte minst den fullsatta konferensen Vägen till giftfritt byggande som hölls den 9 mars. Fokus i år var kravställning vid upphandling, återvinning av byggmaterial och hur vi kan säkerställa ett giftfritt byggande.
 • | nyhet
  Torsplan vinnare i Breeam Awards
  På Breeam Awards gala i London den 8 mars vann NCC:s byggnad Torsplan 2 i Hagastaden utanför Stockholm priset för bästa nya handelsbyggnad. Torsplan 2 tävlade mot över 40 nominerade fastigheter från hela Europa.
 • | pressmeddelande
  Slitage från däck största källan till mikroplast
  På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast. Den största källan utgörs av trafiken genom väg- och däckslitage. Därefter kommer granulat från konstgräsplaner. Hur stor andel mikroplast från dessa källor som sedan hamnar i havsmiljön är dock väldigt osäkert.
 • | nyhet
  Balansgång när klimatet påverkar miljömålen
  Klimatförändringarna gör miljömålsarbetet till en balansgång. Flera miljömål riskerar att ställas mot varandra – i andra fall kan en åtgärd gynna flera miljömål samtidigt. Det visar forskningsprogrammet CLEO som efter sex år lämnar sin syntesrapport till Naturvårdsverket.
Nyhetsarkiv
Återställ